Klub vojenských výsadkovývh veteránů PrahaKlub vojenských výsadkovývh veteránů Praha

Prapor KVVV Praha   Na myšlenku mít vlastní klubový prapor přišli naši členové, účastníci druhého ročníku Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska. Zasněně a s úžasem tehdy hleděli na stojany praporů, na které stoupaly vlajky klubů Prostějova, Chrudimi a Liberce. Ozvala se hrdost výsadkářů na příslušnost ke členství ve svém klubu Vojenských výsadkových veteránů Praha a tuto hrdost by vlastní prapor výrazně umocňoval.

   Výsadkáři jsou muži činu. K vlastní realizaci svých myšlenek nemají nikdy daleko. Začalo se dle zdařilého návrhu praporu, návrhu zpracovaného členem našeho klubu  Quidem Quiquerezem. Počala však také nečekaně obtížná cesta hledání a výběru výrobní firmy limitovaná zvláště omezenými finančními prostředky.

Přes sponzorské dary (kdy např. člen našeho klubu Bohuslav Turek přispěl na vlajku částkou 5000 Kč) se konečná použitelná částka zdaleka nepřibližovala 41 000 Kč, požadovaných výrobní firmou v Nelahozevsi.  Zde ani třikrát opakovaná jednání, zaměřená na snížení ceny, neuspěla.

   Po usilovném snažení a hledání byla skupinou dobrovolníků nakonec vybrána firma paní Svatošové v Dejvicích. Její finanční požadavky se jevily jako přijatelné. Obtíže však nastaly po řádném zadání zakázky. Firma nebyla dokonale technicky vybavena na tak velkou zakázku, přes tuto skutečnost ji přijala.

   Velikost praporu 700 x 900 mm a zvláště pak požadovaná velikost písma byla zakázka, se kterou se firma jen s obtížemi vyrovnala ale přesto  byl prapor dokončen dle grafického návrhu v žádaném rozměru. 

   Rubová strana vyjadřuje příslušnost ke Klubu vojenských výsadkových veteránů Praha, lícová strana vyjadřuje příslušnost pražských veteránů k výsadkovému vojsku ČR.

   Při této příležitosti je třeba ocenit zvláště dlouhodobou a pečlivou práci grafika kolegy Quiquereze a také usilovnost, houževnatost a pracovitost, včetně zhotovení praporové žerdě, kolegů Tvrze, Laciny, Štrajta a Kořízka.

   Prapor byl prezentován a slavnostně pokřtěn na výročním shromáždění našeho klubu dne 5. prosince 2009.                                                                       Dekorace praporu, obdržené pamětní medaile