Klub vojenských výsadkovývh veteránů PrahaKlub vojenských výsadkovývh veteránů Praha

Klubová ocenění


K ocenění zásluh členů Klubu zřídil KVVV Praha:

Pamětní medaili ve třech stupních – bronzovou, stříbrnou a zlatou.

Toto ocenění se uděluje podle samostatně zpracovaných „podmínek udělení“ a uděluje jej výbor Klubu.

Pamětní medailí může být oceněn i člen jiného Klubu výsadkových veteránů, nebo jiná osobnost, či organizace, významně se podílející na práci v této zájmové oblasti.

Druhým oceněním, výhradně pro členy Klubu podílející se významně a dlouhodobě na činnosti klubu, je udělení titulu „Zasloužilý člen Klubu VVV Praha, z.s.“.  S titulem nejsou spojena žádná práva, ani povinnosti.