Klub vojenských výsadkovývh veteránů PrahaKlub vojenských výsadkovývh veteránů Praha

Informace pro zájemce o vstup do KVVV Praha

ČLENSTVÍ V KLUBU

KVVV Praha sdružuje vojenské výsadkové veterány – bývalé příslušníky výsadkových jednotek ve službě, výslužbě, v záloze, v aktivní záloze a výsadkové veterány – vojenské i sportovní parašutisty a příznivce vojenských výsadkových jednotek a parašutismu.

 

Veteránem výsadkových jednotek je ten, kdo vykonával vojenskou službu u výsadkových jednotek ČSLA, ČSA nebo AČR a současně v této službě prokazatelně absolvoval výsadkový výcvik a prováděl seskoky padákem. Výsadkovým veteránem jsou ostatní členové Klubu.

Členství v klubu je dobrovolné a na členství v Klubu není právní nárok.

 

Řádným členem klubu se může stát občan České nebo Slovenské Republiky, který splňuje podmínky uvedené v prvním odstavci a podá písemnou přihlášku. Přijetí schvaluje nejbližší členská schůze, na které se uchazeč představí. Poté zaplatí členský příspěvek a je zaregistrován do klubové evidence.

Členství v Klubu zaniká vystoupením z klubu, úmrtím, nezúčastní-li se člen po dobu dvou let žádné z aktivit klubu a neplatí členské příspěvky, nebo nezaplatí členské příspěvky ani v náhradní lhůtě. Členství zaniká také zrušením Klubu.

Za hrubé porušení stanov a organizačního řádu může být člen členskou schůzí vyloučen.

 

Čestný člen klubu - Klub může mít podle rozhodnutí členské schůze také čestné členy, čestného předsedu klubu a čestné členy výkonného výboru. Čestný člen může být současně i řádným členem Klubu.


V PŘÍLOZE JE PŘIHLÁŠKA DO

KVVV PRAHA, KTEROU PŘÍPADNÝ

ZÁJEMCE O VSTUP DO KVVV PRAHA

VYPLNÍ A ZAŠLE NA E-MAILOVOU

ADRESU:

kvvvpraha@seznam.cz

 

Přílohy:

Soubor DOCXPřihláška do KVVV Praha.docx[54,65 kB]